STER-iK

Training&begeleiding

Op http://www.ster-ik.info is algemene informatie te vinden over het aanbod van STER-iK in Bodegraven.

Het motto van STER-iK is : Elk individu is een ster die moet kunnen stralen en dat kan als je  sterk in je schoenen staat.

STER-iK biedt begeleiding, trainingen en workshops op het gebied van weerbaarheid gebaseerd op het Rots&Water concept aan kinderen , jongeren en volwassenen individueel of in een groep.

Hierbij gaat het om bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om   met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in onze snel  veranderende multiculturele samenleving .

Sterk staan is een veel gebruikte term bij Rots en Water, waarbij Rots = ik ben sterk en Water = samen sterk.